Personalen

Vi har tre avdelningar på Vårbacka.

 

Äventyrarna: Sandra Ramnér, Ulrika Eriksson och Nadia Salih

Upptäckarna: Helena Sivartsson och Kerstin Lindén

Utforskarna: Nina Lindberg och Hanna Örnberg

Kök/städ: Elena Söderberg

Rektor: Nina Lindberg