Om Vårbacka förskola

Vårbacka förskola är en fristående förskola som ligger vid Öjaby herrgård ca 6 km från Växjös centrum. Förskolan har tre avdelningar fördelat på två byggnader – Stora och Lilla Vårbacka. På Stora Vårbacka finns avdelningarna Äventyrarna och Utforskarna som vardera har plats för ca 10 barn i åldrarna 1-3 år (20 barn totalt). Och på lilla Vårbacka finns avdelningen Upptäckarna med plats för ca 15 barn i åldrarna 4-5 år.

Vi som arbetar på Vårbacka vill att alla barn ska ha en trygg, meningsfull och lärande vardag. Hos oss bildar omvårdnad, fostran och lärande en helhet. Barnen ska känna sig delaktiga och kunna påverka förskolans verksamhet. Vi som arbetar på förskolan ska främja jämställdhet, verka för alla människors lika värde och ta tillvara olikheter. Det betyder att allas åsikt är lika viktiga oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning och så vidare. Våra små barngrupper -som är helt i linje med skolverkets rekommendation- bidrar till att vi ska hinna se och höra alla, samt till att skapa en lugn och trygg miljö. Vi arbetar Tematiskt efter barnens intresse och vad de behöver utvecklas vidare inom.

Våra prioriterade mål i år är Språk och Lärmiljöer.

Vi som arbetar på Vårbacka anser att samarbetet med er föräldrar är mycket viktigt. Vi vill att ni ska känna att era barn är trygga på vår förskola. Vi ser er föräldrar som en viktig pusselbit när det gäller att utvärdera och utveckla verksamheten. Era synpunkter är oerhört viktiga!

På Vårbacka arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Vi dokumenterar för att göra barnens lärande och utveckling synlig. I våra arbetslag sker kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar. Våra analyser ligger till grund för förskolans utveckling och fortsatta arbete.

Vi tar mat från Violetes kök i Växjö. 

 

Vi tillämpar Växjö Kommuns kösystem, regler och avgifter.

Vill ni söka plats hos oss får ni gärna ringa rektor: Nina Lindberg på nummer 079-3060290 och få mer information om hur ni ska gå tillväga.