Klagomålshantering

Enligt skollagen 2010.800 har vi som huvudman ansvar för att du som förälder ska veta vart du kan vända dig om du har klagomål.

Om du som förälder har klagomål på Vårbacka förskolas verksamhet används nedanstående arbetsgång. Alla klagomål dokumenteras, utreds och följs upp. Vill du vara anonym har vi en funktion på vår hemsida där du anonymt kan lämna synpunkter/klagomål, men då kan du inte få personlig återkoppling.

Rutiner för klagomål