Våra avdelningar

Avdelningen Vitsippan

På vitsippan går 9 barn mellan 1-3 års ålder. Vi som arbetar här heter Linda, Sandra och Agga. Vi är en liten avdelning och vi arbetar nära barnen därför kan vi uppmärksamma vad de är intresserade av och sedan arbeta vidare med detta. Det leder vidare till olika teman under låsåret. Vi märkte till exempel att barnen ritade rymdraketer och att de lekte att de skulle åka till rymden. Då startade vi ett rymdtema. Ibland var några av barnen från Blåsippan också med. I början skapade vi och konstruerade med olika material. Det blev en stor rymdbild med svart bakgrund med planeter och astronauter. Sedan har vi också gjort experiment. Ett tema kan leda till att barnen utvecklar förståelse för många olika delar ur läroplanen.

 

Avdelningen Blåsippan

Blåsippan är en avdelning med 10 barn i åldrarna 1-3 år. Vi som arbetar där heter Ulrika och Kerstin och Naida. På vår avdelning arbetar vi nära barnen och vi har ofta sagor som grund för vårt lärande. Vi brukar välja en saga som vi utgår från för att uppfylla läroplanens olika mål. Ett exempel är när vi arbetade med Sagan om den lilla gumman. Barnen hade pratat mycket om katter och därför valde vi en saga utifrån det intresset som barnen visade. Först berättade vi den på olika sätt. Även barnen återberättade sagan – de pekade på bilderna på väggen och sa ”Schassss katta”, ”Lilla gumman” och ”lilla, lilla”. Även matematik – lägesord: över, under, på och så vidare… – arbetade vi med. Vi skapade också katter i olika material. Genom att arbeta med sagan i fokus ges barnen möjlighet att utveckla nya färdigheter.

 

Avdelningen Upptäckarna

Upptäckarna består av 16 glada och nyfikna 4- och 5 åringar. Vi som jobbar här heter Bodil, Anne-Marie och Petra. Barnes nyfikenhet och lust att lära ligger till grund för vårt arbete där vår uppgift som pedagoger blir att tillföra något nytt och att utmana!

Under en vecka hos oss hinner vi med både två utedagar i skogen och temaarbete om det som intresserar oss för stunden – vi utgår från barnens intresse, frågeställningar och teorier, eftersom barnens inflytande över sin vardag är viktigt för oss. Vi ser lärande som något som ständigt pågår – inte bara under samlingar utan också under barns lek och utforskande av miljö och material. Hos oss lägger vi stor vikt vid att barnen ska utveckla sin förmåga att fungera i grupp och att ta hänsyn till varandra. Något som barnen på avdelningen upptäckarna verkligen gillar är att sjunga, dansa och att lyssna på musik. Detta tar vi tillvara när vi arbetar med våra teman. Vårt pågåeden tema är rymden och barnen älskar att sjunga med i låten ”jag är en astronaut”.