Våra avdelningar

Avdelningen Äventyrarna 

På Äventyrarna går 13 barn som är mellan 1-3 år. Vi som arbetar här heter Sandra, Ulrika och Nadia. 

 

Avdelningen Utforskarna

På Utforskarna går 12 barn som är 4 år. (år 2015). Vi som arbetar här heter Nina och Hanna. 

 

Avdelningen Upptäckarna

På Upptäckarna går 14 barn som är 3 och 5 år. (år 2014 och 2016). Vi som arbetar här heter Helena och Kerstin. 

 

I år har vi fått göra om lite då vi har väldigt många stora barn.