Våra avdelningar

Avdelningen Äventyrarna 

På Äventyrarna går barn som är mellan 1-3 år. Det finns plats för ca 10 barn. De som arbetar där heter Dalia och Nadia. 

 

Avdelningen Utforskarna

På Utforskarna går barn som är mellan 1-3 år. Det finns plats för ca 10 barn. De som arbetar där heter Ulrika och Sandra. 

 

Avdelningen Upptäckarna

På Upptäckarna går barn som är mellan 3-5 år. Det finns plats för ca 15 barn.  De som arbetar där heter Louise och Nina.